تگ

پیتزا روما ارمنستان

مرورگر
رستوران های ایرانی در ارمنستان

تنوع غذايی در ارمنستان بسيار زیاد است، رستوران‌های ايتاليايی، چينی، مکزيکی، لبنانی و البته رستوران‌های ايرانی آريا و شیروان در این کشور بسیار معروف و شناخته شده‌اند.