تگ

پیر لوتی هیل

مرورگر
بهترین نقاط عکاسی در استانبول کجاست؟

واقعیت این است که در هر محله ای از استانبول، چه تاریخی یا مدرن، چیزهای زیادی برای عکس گرفتن وجود دارد.شرکت هایی که دوره های عکاسی ارائه می دهند، معمولا در محله های سلطان احمد، فنر بالات و خیابان استقلال واقع می شوند.