تگ

پیست بین‌المللی اسکی شمشک

مرورگر
بهترین جاذبه های گردشگری شمشک

شمشک یکی از شهرهای بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات استان تهران است. شهر شمشک شامل شمشک بالا ، شمشک پایین ، دربندسر، مزارع و روستاهای سفیدستان،‌ درود و جیرود است.