تگ

پیست سنتی اسکی شهمیرزاد

جاذبه گردشگری پیست اسکی شهمیرزاد

پیست سنتی اسکی شهمیرزاد در قسمت شمالی این شهر در استان سمنان واقع شده است و به عنوان یکی از مناطقی است که در فصل زمستان مورد استقبال شهروندان و هم استانی ها قرار می گیرد ولی این پیست تفاوت زیادی با دیگر پیستهای اسکی استاندارد دارد.