تگ

پیست های اسکی توچال

مرورگر

میرزا یانس، چمران ورزشی 51- کوهستان های شمال تهران، توچال، دربند،کلک چال، درکه، دارآباد 52- دوچرخه سواری پارک چیتگر 53- مجموعه ورزشی استادیوم آزادی 54- مجموعه ورزشی انقلاب، نیایش 55- پیست های اسکی توچال، دیزین، شمشک و ... 56- پینت بال ای تهران کوهستان و انقلاب و ... 57- پرواز پاراگلایدر، شهران 58- جاده پیاده روی، پارک...