تگ

پیشینهٔ تاریخی دهلران

مرورگر

به شهرستان آبدانان، از جنوب به کشور عراق، از شرق به استان خوزستان و از غرب به شهرستان مهران محدود می‌شود. زبان ساکنین دهلران به زبان لری تکلم می‌کنند اقلیتی کمی هم در جنوب دهلران بە عربی سخن میگویند. پیشینهٔ تاریخی دهلران به نظر می‌رسد که بین ۵٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ سال پیش دشت دهلران برای سکونت گروه‌های انسانی در دوران پیش از تاریخ مناسب بوده‌است و مهم‌ترین محل‌های...