تگ

پیشینه ارگ بهارستان بیرجند

مرورگر
ارگ بهارستان یکی از آثار تاریخی در استان خراسان جنوبی

ارگ بهارستان که با نام باغ زرشکی نیز خوانده می شود یکی از آثار تاریخی شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی می باشد. این اثر زیبا در خیابان منتظری، محدوده کوچه پست قدیم شهر بیرجند واقع شده است. ارگ بهارستان یکی از بزرگترین و باشکوهترین باغ های ایرانی بوده است.