تگ

پیشینه اسلامیه

مرورگر
معرفی شهر اسلامیه استان خراسان جنوبی

اسلامیه، شهری در استان خراسان جنوبی ایران است.شهر اسلامیه، در ۳۴ درجه و ۲ دقیقه عرض جغرافیایی شمالی و ۵۸ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی و در ارتفاع ۱۳۳۰ متری از سطح دریا قرار گرفته‌است. این شهر در ۲ کیلومتری شمال شرقی شهر فردوس و در مسیر جاده فردوس-مشهد واقع شده‌است.