تگ

پیشینه تاریخی شهرستان بمپور

مرورگر
بمپور، شهری کهن و تایخی

بَمپور یکی از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان است که در منطقه بلوچستان واقع شده است. بمپور دارای آب وهوای گرم ومرطوب است که دارای تابستانی طولانی و میانگین دمای آن در تابستان از ۴۰ درجه سانتی گراد  بیشتر است.