تگ

پیشینه تاریخی شهر ضحاک

مرورگر
جاذبه تاریخی قلعه ضحاک در افغانستان + تصاویر

در ولایت باستانی “بامیان” افغانستان قلعه کهن با برج و بارویی عظیم وجود دارد که به اعتقاد مردم این قعله به ضحاک تعلق دارد. در کابل، در ولایت باستانی و تاریخی بامیان افغانستان و در وسط رودخانه‌های “پای‌موری”، “شش‎پل” و “دره‎آهنگران” قلعه مخروبه‌ای قرار دارد که متعلق به ضحاک است.