تگ

پیشینه تاریخی مشکان

مرورگر
معرفی شهر مشکان و جاذبه های آن

شهر مشکان مرکز بخش پشتکوه، شهرستان نی‌ریز، استان فارس در جنوب ایران است. شهر مشکان در ۶۳ کیلومتری نی‌ریز قرار دارد.این شهر دارای آب و هوایی سرد است. این شهر به وسیلهٔ کوههای زیادی احاطه شده‌ است.