تگ

پیشینه تازه شهر

مرورگر
تازه شهر

این شهر در بخش مرکزی شهرستان سلماس در استان آذربایجان غربی قراردارد.این شهر در دوازده کیلومتری جنوب غربی شهر سلماس (مرکز شهرستان)، در دشتی نسبتاً مسطح و در ارتفاع ۵۰۰، ۱متری از سطح دریا قرار دارد. آب و هوای آن نسبتاً سرد و خشک است.