تگ

پیشینه و موقعیت دژ قهقهه

مرورگر
قلعه قهقهه مشگین شهر

قعله تاریخی قهقهه از بهترین جاذبه های گردشگری اردبیل و از اماکن تاریخی و جاهای دیدنی مشگین شهر می باشد که تبعیدگاه مجرمان سیاسی است .