تگ

پیشینه کاروانسرای رباط شرف

مرورگر
کاروانسرای رباط شرف

رباط شرف، کاروانسراییست شگفت، که در شمال شرقی ایران و در فاصله حدودا ۴۵ کیلومتری از شهر سرخس قرار گرفته است. معمولا واژه رباط برای کاروانسرایی به کار می رود که بیشتر برای نگهداری چهارپایان و اسب مورد استفاده قرار می گرفته است.