تگ

پینجین

مرورگر
ساحل شگفت انگیز در پینجین، چین

وقتی می‌گویند ساحل، بعد از دریا اولین چیزی که به ذهن ما خطور می‌کند ماسه است. ولی از آنجایی که آسیای دور همیشه بستر شگفتی‌ها بوده، در این مورد خاص هم پر از استثنا است. در چین، در نزدیکی شهری به اسم پینجین، در اطراف رود لیائو، ساحلی هست که نه تنها ماسه ندارد، بلکه رنگش هم سرخ است.