تگ

پیکره شبیه مجسمه ابوالهول

مرورگر
پیکره سنگی بابا داوود عنبران

تعداد جاذبه های دیدنی استان اردبیل قابل شمارش نیستند فقط می توانیم تعدادی از معروف ترین جاذبه های گردشگری نمین در استان زیبای اردبیل را معرفی کنیم