تگ

چگونه به دیوچشمه برویم؟

مرورگر

کنید. با اینکه این چشمه جذابیت های زیادی دارد اما در اطراف آن امکانات زیادی به چشم نمی خورد و به تازگی سیستم آب و برق و سرویس بهداشتی به این منطقه اضافه شده است. چگونه به دیوچشمه برویم؟ برای رسیدن به این چشمه بزرگ پس از طی۲۴ ‪ كيلومتر از ابتدای دو راهی چالوس (دوب آب) به کجور در حاشیه راست جاده ییلاقی...