تگ

کاخ سروستان

مرورگر
بقعه شیخ خلیفه ، یکی از زیباترین آثار ملی جهرم

بقعه شیخ خلیفه یکی از زیباترین آثار ملی جهرم است که در روستای جزه قرار گرفته است.این بقعه ساختمانی بلند و آجری است که معماری آن شما را یاد «کاخ سروستان» و «قبر شیخ یوسف» در سروستان می‌اندازند.سر در ورودی این بقعه نزدیک به ۱۹ متر ارتفاع دارد.