تگ

کاخ موزه گرگان

جاذبه گردشگری کاخ موزه گرگان

کاخ موزه گرگان چهارمین موزه تخصصی باستان‌شناسی کشور است که متعلق به دوران پهلوی اول است.ساختمان کاخ در مرکز شهر در خیابانی به همین نام در پارک شهر گرگان قرار دارد. این بنا در دوره پهلوی اول بر روی فندانسیون ساختمانی متعلق به دوره صفوی احداث شده.