تگ

کاخ نمادین توپکاپی

استانبول را از خانه خود تجربه کنید

با وجود شرایط جدید، فرهنگ سفر از شما دعوت می کند تا به از یک مکان توریستی بازدید کنید. مناظر و جاذبه های آن را حتی بدون خارج شدن از خانه، تجربه کنید. در تور مجازی بعدی ما، استانبول قرار گرفته است.