تگ

کاخ چهل‌ستون اصفهان

چهل ستون اصفهان

چهل‌ستون اصفهان از بهترین جاهای دیدنی استان اصفهان است و از جاذبه های معروف در ایران می باشد . شهرت چهل ستون اصفهان فقط بدلیل زیبایی اش نیست