تگ

کارائیب

هتلی که شما را به طبیعت متصل می کند

اگر از جمله افرادی هستید که عاشق طبیعتید و دوست دارید در آن غرق شوید ، این هتل عجیب در جزیره ای دور افتاد در کارائیب می تواند رویای شما را به تحقق برساند.