تگ

کلیسای جامع درسدن

مرورگر
9 جاذبه گردشگری برتر در درسن ، آلمان

درسدن یک منطقه بسیار خوش آب و هوای آلمانی است این منطقه به لحاظ تجاری دارای اهمیت بالایی است این شهر در جنگ جهانی دوم دارای صدمات زیادی بوده است و محلی برای فرمانروایی کمونیست ها بوده است. شهر درسدن مهد فرهنگ آلمان است.