تگ

کلیسای جامع زوارتنوتس

مرورگر
جاذبه های تاریخی ایروان

اکثر جاذبه های ارمنستان در داخل و اطراف ایروان قرار گرفته است طوری که می توانید در نصف روز از جاذبه های اطراف ایروان دیدن کنید. اگر زیاد اهل پیاده روی هستید می توانید تاکسی کرایه کرده و دیدنی های ایروان را ببینید و در غیر این صورت پیاده به تمام این مناطق سر بزنید و در هزینه های خود صرفه جویی کنید.