تگ

کلیسای دوره بیزانس

مرورگر
قصر توپکاپی ، قصری باشکوه در استانبول 

قصر توپ کاپی باشکوه در استانبول ترکیه قرار دارد. این قصر یکی از کاخ‌های معروف امپراتوری عثمانی بوده است. دستور ساخت این قصر را سلطان‌محمد فاتح در سال ۱۴۵۹ داد و کار ساختش تا سال ۱۴۶۵ طول کشید. محل قرارگیری قصر در تنگه بسفر است و نمایی زیبا به شاخ طلایی و دریای مرمره دارد.