تگ

کلیسای سیر جانوسلو

مرورگر
نتیجه تصویری برای روستای بند ارومیه

بند روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی قرار دارد. این منطقه زیبای کوهستانی همراه با باغات و سد رودخانه شهر چای در طول سال بیشترین گردشگران و دوستداران طبیعت را به‌ سوی خود جلب می‌ کند.