تگ

کوهستان الوند

مرورگر
جاذبه گردشگری دره دو خواهران در استان همدان

در جنوب غربی شهر مریانج ودر دامنه های کوهستان الوند دره های سرسبز چشمه ها و جویبار های متعددی وجود دارد. از بین آن دره ها دره دوستعلی ودو خواهران به سبب وجود تعداد زیادی سنگ نگاره اهمیت بیشتری دارند. دره دو خواهران یکی از جاذبه های گردشگری مریانج می باشد.