تگ

کوه الوند

مرورگر
N83010998-72508527

رود سِیمَره یکی از رودهای باختر ایران است.این رود از سرشاخه‌های مهم رود کرخه است که از بلندی‌های برف‌گیر شمال غربی ایران سرچشمه گرفته و پس از گذر از شهرستان‌های دره شهر و شیروان چرداول در محل پل گاومیشان به رودخانه کشکان پیوسته و رود کرخه را بوجود می‌آورد.

جاهای دیدنی همدان در پاییز

همدان سرد اما پاییزی ،زیبایی های منحصر به فرداین استان به طوری که بیشترجاهای دیدنی آن درتمام فصول قابل استفاده است اما درپاییز نقش و نگار دیگری به خودمیگیرد