تگ

کوه ایّوب انصار

مرورگر
بقعه ایوب انصار کجاست؟

بقعه ايوب انصاری در ۱۳ كيلومتری جنوب شهرستان تكاب از توابع استان آذربايجان غربی و جنوب غربی قريه «دورباش» برفراز كوهی بلند قرار گرفته است و دارای ناهمواری است که از روستای دورباش عبور می کند، و سپس به صورت جاده‌ی مالرو به قلعّه‌ی کوه منتهی می گردد.