تگ

کوه سرسرخن کوهدشت

مرورگر
جاذبه گردشگری قلعه منیژه

این قلعه تاریخی از جاذبه‌های گردشگری شهر کوهدشت واقع در استان لرستان است و آثار سنگ و گچ ساختمانی و چهار دیواری سنگ چینی شده است که به نام قلعه منیژه معروف است.این آثار سنگی مانند شباهتی به قلعه ندارد و بر فراز قله‌ای از کوه سرسرخن کوهدشت، آثار یک دژ باقی مانده است.