تگ

کوه سفید خانی

مرورگر
جاذبه طبیعی غار سفید خانی

غار سفیدخانی یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی در شهرستان اراک است که در ۱۸ کیلومتری شهر اراک و دردر کوه سفید خانی واقع شده است.در دامنه این رشته کوه چشمه های آب فراوانی وجود دارد که معروفترین آنها چشمه چپقلی است که آب بسيار گوارايی دارد.