تگ

کوه شانشی

مرورگر
غار نینگوو ، بزرگ ترین غار یخی چین

سردترین مکان در استان شانشی چین که حتی در آفتاب سوزان تابستان هم سرد و یخی است، غار یخی نینگوو در کوه های همین استان بوده که عمق اش به 85 متر میرسد. یخ های این غار حتی در گرم ترین فصل سال هم آب نمی شوند.