تگ

کوه صاحب الزمان(عج)

مرورگر
جاذبه گردشگری جنگل پردیسان قائم

بزرگ‌ترین جنگل دست کاشت ایران در شرق کرمان قرار دارد. در این شهر کویری جنگلی به مساحت ۲۳۰ هکتار بخش‌ اصلی فضای سبز کرمان می‌باشد. در این جنگل بیش از ۵۰۰ هزار اصله درخت از انواع درختان غیر مثمر موجود است.