تگ

کوه قلعه قاضی

مرورگر
معرفی کوه قلعه قاضی

کوه قلعه قاضی در شمال شرق گهواره و با ۲۳۷۰ متر ارتفاع در استان کرمانشاه قرار دارد. این کوه در نقطه ای استراتژیک مانند منار در بین کوهها و ارتفاعات همجوارش قد علم کرده است و دید و دورنمایی بسیار عالی به اطراف دارد .