تگ

کوه مایکل

مرورگر
جاهای دیدنی پاپوآ گینه نو

پاپوآ گینه نو، جزیره و کشوری در جنوب غربی اقیانوس آرام و در بالای استرالیا است. این کشور از جزیره های متعدد با مردم و قبیله های مختلفی تشکیل شده است. پاپوآ گینه نو شامل نواحی شرقی گینه نو، دومین جزیره بزرگ جهان است.