تگ

کوه هاکونه

مرورگر
دریاچه آشی ، دریاچه ای با چشم اندازی زیبا در هاکونه ژاپن

همانطور که ایران به دماوندش می بالد ژاپنی ها هم کوه فیجی خود را دارند. تقریبا هر گردشگری که به ژاپن میرود به تماشای کوه فیجی و مناظر اطرافش میرود. صعود به قله ین کوه کار هر کسی نیست اما مناظر اطراف این کوه میتواند هر کسی را ذوق زده کند.