تگ

کوه های آرارات

مرورگر
تالاب بورآلان از تالاب های مهم آذربایجان غربی

تالاب بورالان شهرستان ماکو از تالاب های مهم آذربایجان غربی است که با ۲۵۰ هکتار وسعت و چشمه های آب گرم به عنوان یکی از زیستگاه های اصلی و زمستان گذران ۶۴ گونه پرنده، دارای اهمیت زیست محیطی است. این تالاب در منطقه کوه های آرارات و در مرز ایران و ترکیه واقع شده است.