تگ

کوه های قفقاز

مرورگر
قلعه ناریکالا ، بنایی ایرانی در دل شهر تفلیس

تفلیس دیدنی‌های زیادی دارد که برای دیدن‌شان برنامه‌ریزی دقیق لازم است. اما بین دیدنی‌های شهر یکی از آنها هم برای گرجی‌ها و هم برای ما ایرانی‌های ارزش خاصی دارد: قلعه ناریکالا. جاذبه‌ای که در نظر اهالی تفلیس در بالای لیست دیدنی‌های شهر قرار دارد.