تگ

کوه وزوو

مرورگر
maxresdefault-1024x576-120531

پمپئی یکی از معروف ترین شهرهای ایتالیا است که به شهر سوخته نیز معروف است. چند قرن پیش یک اتفاق ناگهانی و نادر رخ داد و در یک چشم به هم زدن تمام شهر پمپئی ایتالیا و ساکنین آن به مجسمه های سنگی تبدیل شدند. تا پیش از این واقعه شهر پمپئی ایتالیا یک شهر زیبا و خوش آب و هوا بود که ثروتمندان و تاجران ییلاق خود را در آن جا می گذراندند.