تگ

کویر زمان آباد

مرورگر
جاهای دیدنی بیارجمند، بیارجمند با جاذبه های طبیعی فراوان

بیارجُمَند ، بخش و شهری در استان سمنان است.بیارجمند سرزمینی با قدمت بسیار زیاد بوده و در طول تاریخ تغییرات بسیاری را نیز به خود دیده است كه نام این دیار را می توان شاهدی بر این تغییرات دانست. بیارجمند تركیبی از دو منطقه ‘بیار’ به معنای چاه ها و ‘جمند’ بوده است.