تگ

کی به قلعه ویندسور برویم؟

مرورگر
قلعه ویندسور ، بزرگترین قلعه مسکونی دنیا

قلعه ویندسور قلعه ای بسیار زیبا و بزرگ در شهر برکشر کشور انگلستان می باشد این قلعه بزرگترین قلعه مسکونی دنیا است که محل اقامت خاندان سلطنتی کشور انگلستان ملکه الیزابت دوم است این قلعه همچنین دارای کاخ هولی روود و کاخ باکینگهام می باشد.