تگ

گالری‌های هنری

مرورگر
آشنایی با محله های جذاب لندن

یکی از بهترین چیزها درباره لندن، این است که همیشه در حال رشد بوده و محله‌های آن دائماً در حال تغییر هستند. این که آن‌ها چقدر جذاب به نظر می‌رسند بسته به ارتباط‌هایی که سیستم حمل و نقل ایجاد کرده و نرخ اجاره‌ها، تفاوت می‌کند. لندن شرقی که آخرین مد هر چیزی را در خود دارد، به نظر نمی‌رسد که هنوز رو به افول گذاشته باشد، ولی محله‌های جذاب و دیدنی در این شهر اصلاً کم نیستند.

دیدنی‌های خیابان کارل یوهان گیت اسلو

خیابان کارل یوهان گیت در اسلو از گالری‌های هنری و موزه‌ها تا ساختمان‌های تاریخی، مراکز خرید بزرگ، کافه‌ها و رستوران‌ها، متناسب با هر مخاطبی چیزی برای ارائه دارد. پارلمان نروژ نیز در این خیابان مرکزی واقع شده است.