تگ

گرباسده

مرورگر
جاذبه های گردشگری طبیعی لولمان گیلان

لولمان نام شهری است که در بخش کوچصفهان، شهرستان رشت قرار دارد.  شهرلولمان دارای قسمتها و مناطق دیدنی زیادی میباشد. بیشتر زمینهای اینجا جلگه ای و هموار بوده و خاکهای آن مانند سایر نقاط جلگه ای گیلان بسیار حاصلخیز بوده و اکثر آن نیز زیر کشت برنج میباشد.