تگ

گردشگران توکیو

مرورگر
11 جاذبه گردشگری برتر ژاپن

بسیاری از بازدید کنندگان که برای اولین بار از ژاپن بازدید می کنند، با تاریخ هزار ساله جذاب و غنی این کشور نسبتا کوچک آسیایی و یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان، شگفت زده می شوند.