تگ

گردش در زاگرب

مرورگر
گشت و گذار 24 ساعته در زاگرب کرواسی

در ۲۴ ساعت هم می‌توانید با روح حاکم در زاگرب آشنا شوید. جاذبه‌های این شهر حتی در این زمان اندک تجربه خوبی برایتان می‌سازند.

حتی اگر تنها یک روز برای گردش در زاگرب داشته باشید باز هم برای دیدن برترین جاذبه‌هایش کافی خواهد بود.