تگ

گلستان کوه

مرورگر
جاهای دیدنی چهار محال و بختیاری

اگر شما نیز با شنیدن نام زاینده رود به یاد سی‌وسه پل می‌افتید باید بازدیدی هم از پل زمانخان در شهرستان سامان داشته باشید. این پل دیدنی در طبیعتی بسیار زیبا قرار گرفته و قدمت آن نیز به دوران ساسانیان باز می‌گردد.