تگ

گل های لاله زار کرمان

مرورگر
لاله زار کرمان

یکی از منابع تولید گل محمدی کشور و این همه گلاب موجود برای استفاده از گل های لاله زار کرمان است که به زیبایی در باغ های گل کویر کرمان میرویند