تگ

گل

مرورگر
باغ بوچارت

باغ بوچارت (Butchart Garden) واقع در ایالت بریتیش کلمبیا شهر ویکتوریا، کانادا یکی از بزرگترین باغ گلهای طبیعی دنیاست. این باغ بزرگ و زیبا یکی از جاذبه های گردشگری پرطرفدار در کانادا محسوب میشود .پرسنل این باغ زیبا با توجه به فصل بین 290 تا 550 نفر متغیر میباشد.