تگ

گنبد سيدحيدر

مرورگر
آتشکده آذربغ ، آتشکده ای قدیمی در استان کرمان

یکی از جاذبه های تاریخی شهربابک، آتشکده آذربغ نام دارد. بقایای آتشکده آذربغ در 30 کیلومتری شمال غرب شهربابک و در جاده انار به شهربابک بر بلندای تپه‌ای قرار گرفته است. آتشکده آذربغ در جاده انار-شهربابک و در روستای خالی از سکنه «کهتو کرها» قرار دارد.