تگ

گنبد علویان

مرورگر
هگمتانه ، اولین پایتخت ایران با قدمتی ۳ هزار ساله

هگمتانه، اولین پایتخت ایران با قدمتی ۳ هزار ساله است. شهر تاریخی هگمتانه به دلیل قرار گرفتن در دل تپه ای به تپه هگمتانه معروف است، مکان این شهر تاریخی یا همان تپه هگمتانه در داخل شهر همدان است، دو طرف خیابان اکباتان در اطراف تپه کشیده شده است.

حمام قلعه از بناهای تاریخی همدان

حمام های تاریخی هر شهری نشان دهنده فرهنگ آن شهر در گذشته می باشد. شهر همدان دارای حمام های تاریخی مختلفی می باشد، که گردشگران سراسر ایران و حتی خارج از کشور از آن دیدن می کنند. حمام تاریخی قلعه در همدان یکی از این حمام ها است.